PRIVACY OCH COOKIES

 

PRIVATPOLITIK GDPR 2016/679

I enlighet med de skyldigheter som följer av den europeiska förordningen för skydd av personuppgifter n. 679/2016, GDPR) och efterföljande ändringar, denna webbplats respekterar och skyddar integriteten för besökare och användare, vilket gör alla möjliga och proportionella ansträngningar för att inte skada användarnas rättigheter.

Denna sekretesspolicy gäller uteslutande online-aktiviteter på denna webbplats och är giltig för besökare / användare av webbplatsen. Det gäller inte information som samlas in via andra kanaler än den här webbplatsen.

Syftet med sekretesspolicyn är att ge maximal insyn i den information som webbplatsen samlar in och hur den använder den.

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du behandlingen av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna sekretesspolicy.

 

INNEHÅLLSDEX

  • Definitioner
  • Grundläggande principer för behandling av personuppgifter
  • Vilka är dina rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter
  • Vilka personuppgifter vi samlar in
  • Vem som har tillgång till de insamlade personuppgifterna
  • Hur vi håller dina uppgifter säkra
  • Information om cookies
  • Datakontrollant, databehandlare och kontakter

 

DEFINITIONER
Personlig information - all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
behandling - varje operation eller uppsättning operationer som använder personuppgifterna.
Intresserat ämne - en fysisk person vars personuppgifter är föremål för behandling.
Mindre - fysisk person under 18 år.
Datakontroll: LINK MOTORS FRANCHISING SRL - Via Arduino n. 40 - 00162 - Rom (Italien) - info@linkmotors.it

 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vid behandlingen av dina personuppgifter följer vi följande principer:
Laglighet och korrekthet av behandlingen: all behandling av dina uppgifter baseras på juridiska grunder, vi tar alltid hänsyn till dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter och på begäran kommer vi att ge dig information om behandlingen.
Syfte med behandlingen: vi behandlar dina personuppgifter endast för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.
Relevans, fullständighet och bristande överskott av de uppgifter som samlas in med avseende på ändamålen med behandlingen: vi samlar bara in de uppgifter som är nödvändiga för varje ändamål.
Datalagring under en tid som är begränsad till det som är nödvändigt med avseende på de ändamål för vilka behandlingen utfördes: vi lagrar inte data utöver nödvändig tid.
Säkerhet: Vi gör vårt bästa för att säkerställa noggrannheten, integriteten och säkerheten för dina uppgifter.


VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Som intresserad har du följande rättigheter:
Rätt till information, dvs. rätten att veta vilken av dina personuppgifter som samlas in, hur de behandlas och för vilka ändamål.
Rätt till åtkomst, dvs. rätten att begära en kopia av dina personuppgifter som samlats in från denna webbplats.
Rätten till rättelse, dvs. rätten att begära ändring eller radering av dina uppgifter är dessa felaktiga eller ofullständiga.
Rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter i fall där det är möjligt.
Rätt att motsätta sig behandlingen, dvs. rätten att neka ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter för ett eller flera specifika ändamål, till exempel automatiska profileringssystem.
Rätt att ändra de samtycken du har uttryckt beträffande behandlingen av dina personuppgifter.
Rätt till portabilitet, dvs. rätten att få dina personuppgifter i maskinläsbart format eller, om möjligt, att överföra dem direkt från en annan databehandlare.
Rätt till klagomål, om vi inte kan följa dina legitima önskemål kommer vi alltid att försöka ge dig ett giltigt skäl. I vilket fall som helst, om du är missnöjd med hur vi hanterade din begäran, vänligen kontakta oss för att klargöra saken.
Rätt att samarbeta med behöriga myndigheter och använda andra rättsmedel om du anser det nödvändigt.
För att utöva dessa rättigheter i förhållande till de personuppgifter som samlas in på denna webbplats, skriv till commerciale@linkmotors.it

 

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN
Information som du frivilligt har gett oss för att använda våra tjänster

KONTAKTFORMULÄR
Om du kontaktade oss genom att fylla i ett formulär på vår webbplats har du gett oss vissa personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla din begäran, såsom ditt namn och efternamn, e-postadress och telefonnummer.
Vi använder denna information endast i syfte att förse dig med den tjänst du har begärt från oss och vi kommer att behålla dina personuppgifter på våra servrar endast under den tid som krävs för att uppfylla din begäran.

 

NYHETSBREV
På vår webbplats finns automatiska registreringsformulär efter att ha begärt information om ett fordon, baserat på nyckelordet i fordonets namn.
Genom att fylla i kontaktformuläret ger du ditt samtycke till att regelbundet ta emot meddelanden från oss om produkter, tjänster eller aktiviteter inom vår kompetens.
Du kan när som helst begära att ditt abonnemang sägs upp genom att klicka på lämplig länk som du hittar längst ner i varje mottaget nyhetsbrev.

Information vi samlat in automatiskt

Denna information inkluderar information som samlas in automatiskt via cookies eller andra verktyg som registrerar ditt surfbeteende.
På den här webbplatsen använder vi vissa tjänster från tredje part för att samla in data för olika bearbetningsändamål.

 

STATISTIKTJÄNSTER

Google Analytics (Google Inc.)

Insamlade personuppgifter: kakor och användningsdata.
Behandlingsort: USA
Datalagringstid: 14 månader

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google") som samlar in data i syfte att spåra och undersöka användningen av vår webbplats och skapa rapporter.
Det sätt vi samlar in data via Google Analytics kräver att din IP är anonymiserad, så om du besöker vår webbplats utan att logga in på ditt Google-konto samlar Google Analytics dina uppgifter anonymt.
Om du besöker vår webbplats när du är inloggad på ditt Google-konto kan Google Analytics koppla ditt besök till vår webbplats med ditt användar-ID.
För att fungera installerar Google Analytics en cookie i din webbläsare.
För att kontrollera eller ändra det uttryckta samtycket angående användningen av denna cookie, gå till cookiepolicyn och kontrollera eller modifiera det samtycke som uttrycks i förhållande till kakor från tredje part.
Dessutom erbjuder Google dig möjligheten att förhindra att Google Analytics använder dina data genom att installera ett tillägg i din webbläsare.
För att ta reda på hur denna tjänst behandlar de uppgifter som samlas in på vår webbplats, kontakta anhöriga Integritetspolicy.

 

VEM ANNAN HAR TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTERNA INSAMLADE
Vi delar endast dina personuppgifter med pålitliga parter som hjälper oss att förbättra de tjänster som erbjuds och din upplevelse på den här webbplatsen. Dessa ämnen är databehandlare av de uppgifter som samlas in på vår webbplats.
Våra teknologipartners är:

Aruba Spa, baserat på Via San Clemente 53, 24036 Ponte San Pietro (BG) - när det gäller tillhandahållandet av den värdtjänst som denna webbplats är värd för.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra externa parter med undantag för offentliga myndigheter som vi är skyldiga enligt lag vid en begäran och de tjänster som du har gett ditt samtycke till.

 

HUR VI HÅLLER DIN DATASÄKERHET
Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter: vi använder HTTPS-protokollet för att förbättra säkerheten för dataöverföring och vi anonymiserar dina uppgifter när det är möjligt. Dessutom övervakar vi våra system för att kontrollera eventuella sårbarheter eller attackförsök.
Vi kan inte garantera fullständig säkerhet för dina uppgifter, men vi åtar oss att meddela eventuella överträdelser till de behöriga myndigheterna och även till dig, om det finns ett verkligt hot mot dina rättigheter eller dina intressen.

 

SMÅKAKOR

Som vanligt på alla webbplatser använder denna webbplats också cookies, små textfiler som låter dig lagra information om besökarnas preferenser, för att förbättra webbplatsens funktionalitet, för att förenkla navigering genom att automatisera procedurer och för analys av användningen av webbplatsen.
Sessionscookies är nödvändiga för att skilja mellan anslutna användare och är användbara för att förhindra att en begärd funktionalitet tillhandahålls till fel användare, liksom för säkerhetsändamål för att förhindra cyberattacker på webbplatsen. Sessionscookies innehåller inte personuppgifter och varar bara för den aktuella sessionen, dvs tills webbläsaren är stängd. Samtycke krävs inte för dem.

Funktionskakorna som används av webbplatsen är absolut nödvändiga för användningen av webbplatsen, i synnerhet är de länkade till en uttrycklig begäran om funktionalitet från användaren, för vilken inget samtycke krävs.
Genom att använda webbplatsen, fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att klicka på OK på bannern som var närvarande vid den första åtkomsten till webbplatsen samtycker besökaren uttryckligen till användningen av kakor och liknande tekniker, och särskilt till registreringen av dessa kakor på sin terminal för syftet anges ovan, eller få tillgång till information om din terminal via cookies.

Inaktiverar cookies
Cookies är kopplade till den använda webbläsaren: de kan inaktiveras direkt från webbläsaren och därmed vägra / återkalla samtycke till användningen av cookies. Det bör noteras att inaktivera cookies kan förhindra korrekt användning av vissa funktioner på webbplatsen.

 

TREDJEPARTSKOKAR
Denna webbplats fungerar också som mellanhand för cookies från tredje part, som används för att tillhandahålla ytterligare tjänster och funktioner för besökare och för att förbättra användningen av webbplatsen, såsom knappar för sociala medier. Denna sekretesspolicy gäller inte tjänster som tillhandahålls av tredje part, och denna webbplats har ingen kontroll över deras cookies, som helt hanteras av tredje part och har ingen tillgång till den information som samlas in genom dessa cookies. Dataöverföringsavtalet sker direkt mellan användaren / besökaren och tredje part, medan denna webbplats inte deltar på något sätt i denna överföring. Som ett resultat tillhandahålls informationen om användningen av dessa kakor och deras syften, liksom metoderna för att inaktivera dem, direkt av tredje part på sidorna nedan.

I synnerhet använder denna webbplats cookies från följande tredje parter:
- Google (Google Analytics-cookie): Google Analytics är ett Google-analysverktyg som genom användning av cookies (prestandakakor) samlar in anonyma navigeringsdata (trunkeras till sista oktetten) för att undersöka användningen av webbplatsen från del av användarna, sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och ge annan information, inklusive antalet besökare och de besökta sidorna. Google kan också överföra denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om sådana tredje parter behandlar ovannämnda information på Googles vägnar. Google associerar inte IP-adressen med någon annan data som innehas av Google. Uppgifterna som överförs till Google lagras på Googles servrar i USA.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på sidan Användning av Google Analytics-kakor på webbplatser.

Användaren kan selektivt inaktivera (välja bort) insamlingen av data från Google Analytics genom att installera i sin webbläsare den specifika komponenten som tillhandahålls av Google (välja bort).

 

SOCIALT NÄTVERKSPLUGIN
Denna webbplats innehåller också plugins och / eller knappar för sociala nätverk, för att möjliggöra enkel delning av innehåll på dina sociala favoritnätverk. Dessa plugins är programmerade för att inte ställa in några cookies när du öppnar sidan för att skydda användarnas integritet. Så småningom ställs cookies in, om så tillhandahålls av sociala nätverk, endast när användaren använder pluginet effektivt och frivilligt. Observera att om användaren surfar när han är inloggad i det sociala nätverket har han redan samtyckt till användningen av kakor som överförs via denna webbplats vid registreringen till det sociala nätverket.

Insamling och användning av information som erhållits via plugin-programmet styrs av respektive integritetspolicy för de sociala nätverken, som du hänvisar till.

- Facebook (länk till cookieinformation)

 

BEHANDLARE AV BEHANDLINGEN
Den registeransvarige för de uppgifter som samlas in på denna webbplats är:
LINK MOTORS FRANCHISING SRL
Via Guidubaldo Del Monte, 61
00197 - Rom (Italien)
Momsnummer 14285751005
info@linkmotors.it

 

EXTERNT ANSVARIGT FÖR DATABEHANDLING
LINK MOTORS FRANCHISING SRL har utsett följande externa databehandlare.

Aruba Spa baserat i Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)., utses till databehandlare och behandlar uppgifterna för ägarens räkning. Aruba SPA ligger i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och agerar i enlighet med europeiska standarder (Aruba Spa sekretesspolicy).

Google utnämns till databehandlare och behandlar data på uppdrag av ägaren (Google Analytics).

uppdateringar

Denna integritetspolicy uppdateras den 20 maj 2018.

 

 


↓ Dölj