login Entra play_circle
RADIO LINK MOTORER Icke-kommersiell musik och nyheter
radio

Sekretess och cookies


SEKRETESSPOLICY GDPR 2016/679

I enlighet med de skyldigheter som följer av den europeiska förordningen för skydd av personuppgifter n. 679/2016, GDPR) och efterföljande ändringar, respekterar och skyddar denna webbplats besökarnas och användarnas integritet, och gör alla möjliga och proportionerliga ansträngningar för att inte skada användarnas rättigheter.

Denna integritetspolicy gäller uteslutande för onlineaktiviteter på denna webbplats och är giltig för besökare/användare av webbplatsen. Den gäller inte för någon information som samlas in via andra kanaler än denna webbplats.

Syftet med integritetspolicyn är att ge maximal transparens angående informationen som webbplatsen samlar in och hur den använder den.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna integritetspolicy.

 

INNEHÅLLSDEX

  • Definitioner
  • Grundläggande principer för behandling av personuppgifter
  • Vilka är dina rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter
  • Vilka personuppgifter vi samlar in
  • Vem mer har tillgång till de insamlade personuppgifterna
  • Hur vi håller din data säker
  • Information om cookies
  • Datakontrollant, databehandlare och kontakter

 

DEFINITIONER
Personlig information - all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
behandling - varje operation eller uppsättning operationer som använder personuppgifter.
Intresserat ämne - en fysisk person vars personuppgifter är föremål för behandling.
Mindre - fysisk person under 18 år.
Datakontrollant: LINK MOTORS FRANCHISING SRL - Via Arduino n. 40 - 00162 - Rom (Italien) - info@linkmotors.it

 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
När vi utför behandlingen av dina personuppgifter följer vi följande principer:
Laglighet och korrekthet av behandlingen: all behandling av dina uppgifter baseras på en laglig grund, vi tar alltid hänsyn till dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter och på begäran kommer vi att förse dig med information om behandlingen.
Syfte med behandlingen: vi behandlar dina personuppgifter endast för de ändamål som anges i denna integritetspolicy.
Relevans, fullständighet och icke-överskott av de insamlade uppgifterna med avseende på ändamålen med behandlingen: vi samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för varje ändamål.
Datalagring under en tid som är begränsad till vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka behandlingen utfördes: vi lagrar inte uppgifter utöver den nödvändiga tiden.
Säkerhet: Vi gör vårt bästa för att säkerställa noggrannheten, integriteten och säkerheten för dina data.


VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER AVSEENDE BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Som intresserad har du följande rättigheter:
Rätt till information, det vill säga rätten att veta vilka av dina personuppgifter som samlas in, hur de behandlas och för vilka ändamål.
Rätt till åtkomst, det vill säga rätten att begära en kopia av dina personuppgifter som samlats in från denna webbplats.
Rätt till rättelse, det vill säga rätten att begära ändring eller radering av dina uppgifter om dessa är felaktiga eller ofullständiga.
Rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter i de fall det är möjligt.
Rätt att motsätta sig behandlingen, det vill säga rätten att neka ditt samtycke till behandling av dina uppgifter för ett eller flera specifika ändamål, till exempel automatiska profileringssystem.
Rätt att ändra de samtycken du har uttryckt angående behandlingen av dina personuppgifter.
Rätt till portabilitet, det vill säga rätten att få dina personuppgifter i maskinläsbart format eller, om möjligt, att överföra dem direkt från en annan databehandlare.
Rätt att klaga, om vi inte kan följa dina legitima förfrågningar, kommer vi alltid att försöka ge dig ett giltigt skäl. I vilket fall som helst, om du är missnöjd med hur vi har hanterat din förfrågan, vänligen kontakta oss för att klargöra saken.
Rätt att samarbeta med behöriga myndigheter och att ta till andra rättsmedel om du anser det nödvändigt.
För att utöva dessa rättigheter i förhållande till de personuppgifter som samlas in på denna webbplats, skriv till commerciale@linkmotors.it

 

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN
Information som du frivilligt har lämnat till oss för att använda våra tjänster

KONTAKTFORMULÄR
Om du kontaktade oss genom att fylla i ett formulär på vår webbplats, har du försett oss med vissa personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla din begäran, såsom ditt namn och efternamn, e-postadress och telefonnummer.
Vi använder denna information endast i syfte att tillhandahålla dig den tjänst du har begärt från oss och vi kommer att behålla dina personuppgifter på våra servrar endast under den tid som krävs för att uppfylla din begäran.

 

NYHETSBREV
På vår sida finns automatiska registreringsformulär efter att ha begärt information om ett fordon, baserat på nyckelordet i fordonsnamnet.
Genom att fylla i kontaktformuläret ger du ditt samtycke till att regelbundet ta emot kommunikation från oss angående produkter, tjänster eller aktiviteter inom vår kompetens.
Du kan när som helst begära uppsägning av din prenumeration genom att klicka på lämplig länk som du hittar längst ner i varje mottaget nyhetsbrev.

Information vi har samlat in automatiskt

Denna information inkluderar information som samlas in automatiskt genom cookies eller andra verktyg som registrerar ditt surfbeteende.
På denna webbplats använder vi vissa tredjepartstjänster för att samla in data för olika behandlingsändamål.

 

STATISTIKTJÄNSTER

Google Analytics (Google Inc.)

Insamlade personuppgifter: kakor och användningsdata.
Behandlingsort: USA
Datalagringstid: 14 månader

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google") som samlar in data i syfte att spåra och undersöka användningen av vår webbplats och skapa rapporter.
Sättet vi samlar in data via Google Analytics kräver att din IP är anonymiserad, så om du besöker vår webbplats utan att logga in på ditt Google-konto kommer Google Analytics att samla in dina uppgifter anonymt.
Om du å andra sidan besöker vår sida medan du är inloggad på ditt Google-konto kan Google Analytics koppla ditt besök på vår sida till ditt användar-ID.
För att fungera installerar Google Analytics en cookie i din webbläsare.
För att kontrollera eller ändra det uttryckta samtycket angående användningen av denna cookie, gå till Cookiepolicyn och kontrollera eller ändra samtycket uttryckt i förhållande till tredjepartscookies.
Dessutom erbjuder Google dig möjligheten att förhindra användningen av dina data av Google Analytics genom att installera ett tillägg i din webbläsare.
För att ta reda på hur den här tjänsten behandlar data som samlas in på vår webbplats, kontakta släktingen Sekretesspolicy.

 

VEM ANNAT HAR TILLGÅNG TILL DE SAMLADE PERSONUPPGIFTERNA
Vi delar endast dina personuppgifter med betrodda parter som hjälper oss att förbättra de tjänster som erbjuds och din upplevelse på denna webbplats. Dessa ämnen är databehandlare av de uppgifter som samlas in på vår webbplats.
Våra teknologipartners är:

Aruba Spa, baserad på Via San Clemente 53, 24036 Ponte San Pietro (BG) - när det gäller tillhandahållandet av värdtjänsten som denna webbplats är värd för.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra externa parter med undantag för offentliga myndigheter som vi är skyldiga enligt lag vid en begäran och de tjänster som du har gett ditt samtycke till.

 

HUR VI HÅLLER DINA DATA säkra
Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter: vi använder HTTPS-protokollet för att förbättra säkerheten för dataöverföring och vi anonymiserar dina uppgifter när det är möjligt. Dessutom övervakar vi våra system för att kontrollera eventuella sårbarheter eller attackförsök.
Vi kan inte garantera den fullständiga säkerheten för dina uppgifter, men vi åtar oss att meddela eventuella överträdelser till de behöriga myndigheterna och även till dig, om det finns ett verkligt hot mot dina rättigheter eller dina intressen.

 

SMÅKAKOR

Som är brukligt på alla webbplatser använder denna webbplats även cookies, små textfiler som låter dig lagra information om besökarnas preferenser, för att förbättra webbplatsens funktionalitet, för att förenkla navigeringen genom att automatisera procedurer och för analys av användningen av webbplatsen .
Sessionscookies är väsentliga för att skilja mellan anslutna användare och är användbara för att förhindra att en efterfrågad funktionalitet tillhandahålls till fel användare, samt för säkerhetsändamål för att förhindra cyberattacker på webbplatsen. Sessionscookies innehåller inga personuppgifter och varar endast under den aktuella sessionen, d.v.s. tills webbläsaren stängs. Samtycke krävs inte för dem.

Funktionscookies som används av webbplatsen är absolut nödvändiga för användningen av webbplatsen, i synnerhet är de kopplade till en uttrycklig begäran om funktionalitet från användaren, för vilken inget samtycke krävs.
Genom att använda webbplatsen, fortsätta att surfa på webbplatsen, eller genom att klicka på OK på bannern som finns vid första åtkomsten till webbplatsen, samtycker besökaren uttryckligen till användningen av cookies och liknande teknologier, och i synnerhet till registreringen av dessa cookies på sin terminal för de syften som anges ovan, eller tillgång via cookies till information på din terminal.

Inaktiverar cookies
Cookies är kopplade till den webbläsare som används: de kan inaktiveras direkt från webbläsaren och därmed vägra/återkalla samtycke till användning av cookies. Det bör noteras att inaktivering av cookies kan förhindra korrekt användning av vissa funktioner på själva webbplatsen.

 

TREDJEPARTSKOKAR
Denna webbplats fungerar också som en mellanhand för tredjepartscookies, som används för att tillhandahålla ytterligare tjänster och funktioner till besökare och för att förbättra användningen av webbplatsen, såsom knappar för sociala medier. Denna integritetspolicy gäller inte tjänster som tillhandahålls av tredje part, och denna webbplats har ingen kontroll över deras cookies, som helt och hållet hanteras av tredje part och inte har tillgång till informationen som samlas in genom dessa cookies. Dataöverföringsavtalet sker direkt mellan användaren/besökaren och tredje part, medan denna sida inte deltar på något sätt i denna överföring. Som ett resultat av detta tillhandahålls informationen om användningen av dessa cookies och deras syften, samt om hur man inaktiverar dem, direkt av tredje part på sidorna som anges nedan.

I synnerhet använder denna webbplats cookies från följande tredje parter:
- Google (Google Analytics-cookie): Google Analytics är ett analysverktyg från Google som genom användning av cookies (prestandacookies) samlar in anonyma navigeringsdata (trunkerad till sista oktetten) för att undersöka användningen av webbplatsen från en del av användarna , sammanställ rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och tillhandahålla annan information, inklusive antalet besökare och de sidor som besökts. Google kan också överföra denna information till tredje part där detta krävs enligt lag eller där sådan tredje part behandlar ovannämnda information på uppdrag av Google. Google kommer inte att associera IP-adressen med någon annan data som innehas av Google. Data som överförs till Google lagras på Googles servrar i USA.

Mer information om Google Analytics cookies finns på sidan Google Analytics Cookie-användning på webbplatser.

Användaren kan selektivt inaktivera (välja bort) insamlingen av data från Google Analytics genom att installera på sin webbläsare den specifika komponenten som tillhandahålls av Google (välja bort).

 

SOCIALT NÄTVERKSPLUGIN
Den här webbplatsen innehåller även plugins och/eller knappar för sociala nätverk, för att möjliggöra enkel delning av innehåll på dina sociala favoritnätverk. Dessa plugins är programmerade så att de inte ställer in några cookies när du kommer åt sidan, för att skydda användarnas integritet. Så småningom sätts cookies, om så tillhandahålls av sociala nätverk, endast när användaren effektivt och frivilligt använder plugin-programmet. Tänk på att om användaren surfar och loggar in på det sociala nätverket har han redan samtyckt till användningen av cookies som förmedlas via denna webbplats vid tidpunkten för registreringen till det sociala nätverket.

Insamlingen och användningen av informationen som erhålls via pluginet styrs av respektive integritetspolicy för de sociala nätverken, som du hänvisar till.

Facebook (cookie information länk)

 

INNEHAVARE AV BEHANDLINGEN
Den personuppgiftsansvarige för de uppgifter som samlas in på denna webbplats är:
LINK MOTORS FRANCHISING SRL
Via Guidobaldo Del Monte, 61
00197 - Rom (Italien)
Momsnummer 14285751005
info@linkmotors.it

 

EXTERNT ANSVARIG FÖR DATABEHANDLING
LINK MOTORS FRANCHISING SRL har utsett följande externa databehandlare.

Aruba Spa baserad på Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)., är utsedd till databehandlare, som behandlar uppgifterna på uppdrag av ägaren. Aruba SPA är beläget i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och agerar i enlighet med europeiska standarder (Aruba Spas integritetspolicy).

Google utses till databehandlare, som behandlar uppgifter på uppdrag av ägaren (Google Analytics).

uppdateringar

Denna integritetspolicy uppdateras från och med den 20 maj 2018.